دوره ی کارورزیفیزیوتراپیستمجوز فعالیتویژه اعضای پزشک سوئدی

دوره ی کارورزی برای فیزیوتراپیست

زمانی که شما آزمون تئوری و عملی دانش تخصصی را با موفقیت پشت سر گذاشتید، سازمان بهداشت و رفاه سوئد از شما میخواهد که در یک دوره ی کاروزی مرتبط با شغل موردنظرتان در سوئد شرکت کنید.شما در دوره ی کارورزی مهارت های شغلی خودتان و همچنین توانمندی ها و تخصص تان را نشان میدهید و با سیستم کاری در سوئد آشنا میشوید. دوره ی کارورزی شما میبایست حداقل 3 ماه باشد و شما خودتان میبایست کارفرمای دارای صلاحیت برای دوره کاروزی تان پیدا کنید. برای مثال میتوانید در سایت اداره کار سوئد جستجو کنید تا یک محل کار مناسببیشتر بخوانید »

( دسترسی به ادامه ی این نوشته تنها برای اعضای ویژه پزشک سوئدی امکان پذیر است؛ اگر عضو ویژه هستید وارد حساب کاربری تان بشوید و اگر هنوز عضو ویژه نشده اید از طریق منو درخواست عضویت بدهید)

دکمه بازگشت به بالا
error: محتوا محافظت شده است!
بستن
بستن